Forretningsbetingelser

  • Leveringen koster ingenting
  • Ordren bestilles senest to dage (kl. 18.00) før leveringsdagen på www.brødkusken.dk
  • Ordren leveres indenfor 60 minutter efter det valgte leveringstidspunkt
  • Fakturaen sendes på mail til den e-mail som er kunden skriver på bestillingssiden. Hvis fakturaen
    skal sendes til en anden e-mail kan denne anføres i note feltet.
  • Faste bestillinger betales månedsvis bagud.
  • Ved faste bestillinger veksler vi gerne i mellem vores mange lækre brød således at I får forskellige brød hver dag